Om te communiceren heb je minstens één communicatiekanaal nodig. Dat medium moet er dan voor zorgen dat wat je wil zeggen – de boodschap – zo goed mogelijk bij de doelgroep terechtkomt. Een sociale organisatie moet dan op zoek gaan naar het meest geschikte kanaal of combinatie van kanalen.

mediakanalen

Het kanaal moet dan toegankelijk, geloofwaardig, inschakelbaar en integreerbaar zijn.
De mogelijkheden van elk kanaal en/of medium liggen anders en het is telkens weer de vraag welk kanaal/medium in staat is de boodschap uit te dragen.

Hier geven we een overzicht met pro’s en contra’s van communicatiekanalen:

Kanaal Pro’s Contra’s
TV
 • Kan veel mensen bereiken
 • Kan advertenties laten lijken op publieke boodschappen
 • Herhaling van boodschap is mogelijk
 • Visueel
 • Kan specifieke doelgroepen bereiken via gespecialiseerde omroepen en programma’s
 • Geloofwaardig
 • Lage kosten per exposure
 • Geografische en demografische spreiding
 • Hoge absolute kosten
 • Kort formaat laat niet toe om meer bewustzijn creëren
 • De boodschap kan gezien worden als commerciële reclame
 • Geen interactie met de doelgroep
 • Veel andere reclame/ boodschappen/ afleiding
 • Vluchtige exposure
 • Lage selectiviteit van de doelgroep
Radio
 • Idem als hierboven
 • Minder duur dan TV
 • Gunstig ondersteunend medium voor communicatie via andere media
 • Meer geschikt voor bekendheid van een actie, …
 • Idem als hierboven
 • Minder bereik in vergelijking met TV
 • Niet visueel, wat het onthouden van de boodschap moeilijk maakt
 • Wordt door klanten vaak als achtergrondmedium gebruikt, wat verwerking van informatie moeilijk maakt.
Gedrukte media (kranten, tijdschriften, …)
 • Kan meer gedetailleerde info opnemen
 • Kan op maat gemaakte boodschap voor specifieke doelgroepen publiceren
 • Kan meer bewustzijn opbouwen
 • Beter bereik van hoger opgeleid publiek
 • Het publiek kan informatie herlezen, nadenken tijdens het lezen
 • Geloofwaardig
 • Flexibel
 • Tijdloos
 • Groot (lokaal) bereik
 • Aanvaardbaarheid
 • Relatief duur
 • Minder geschikt voor minder geschoolde doelgroepen
 • Minder geschikt voor jongeren
 • Kleine of niet opvallende advertenties kunnen over het hoofd gezien worden
 • Korte levensduur
 • Klein doorgeefpubliek
Gedrukt materiaal (brochures,…)
 • Kan diepgaande info over complexe zaken weergeven
 • Matige kosten
 • Geschikt als evaluatie-instrument, bv. bij vraag naar meer info als gevolg van andere communicatie
 • Kan meegegeven/ meegenomen worden
 • De doelgroep kan het herlezen
 • Het publiek moet interesse en wil hebben om het materiaal mee te nemen
 • Minder geschikt voor laag geschoolde doelgroepen
Drukwerk (posters en flyers)
 • Kan geplaats worden op plaatsen met een grote zichtbaarheid/ trafiek
 • Goed om algemeen bewustzijn creëren
 • Kan geplaatst worden op de plaatsen waar men beslist om het gedrag al dan niet te vertonen
 • Kan door intermediairs gebruikt worden
 • Flyers kunnen meegenomen/ meegegeven worden
 • Kan geen gedetailleerde informatie weergeven
 • Posters kunnen niet meegenomen worden
Direct mail
 • Kan naar zeer specifieke doelgroepen verzonden worden
 • Laat een direct contact toe met de doelgroep
 • Kan gepersonaliseerd worden
 • Relatief goedkoop
 • Laat toe om te evalueren hoe effectief de communicatie is
 • Er kan materiaal aan toegevoegd worden
 • Flexibel
 • Enveloppe moet uitnodigend zijn anders verdwijnt brief in de prullenbak
 • Relatief hoge kosten per exposure
 • Imago van “junk mail”
Promotiemateriaal

(kleding, ballonnen, sleutelhangers, …)

 • Wordt door doelgroep levend gemaakt
 • Bevat weinig informatie
Persoonlijk gesprek
 • Grote impact
 • Op maat
 • Zeer duur en tijdrovend
Point-of-purchase (displays, etalage, …)
 • Bereik van doelgroepen op het moment wanneer ze aan het denken zijn over het relevante onderwerp
 • Aanwezigheid van je materiaal betekent een goedkeuring van je boodschap door de organisatie
 • Geloofwaardig
 • Niet altijd gemakkelijk om andere organisaties te overtuigen om deel te nemen
 • Regelmatig herbevoorraden van het materiaal is nodig
Interpersoonlijke communicatie / Informele netwerken
 • Kan zeer doeltreffend zijn
 • Vragen kunnen onmiddellijk beantwoord worden
 • De boodschap kan onmiddellijk gepersonaliseerd worden
 • Aandacht voor de geloofwaardigheid van de persoon bij de doelgroep
 • Minder bereik
 • Moeilijk om intermediairs te vinden en te motiveren
Partners
 • Bepaalde organisaties zijn goede kanalen om doelgroepen of andere professionals te bereiken
 • Zijn geloofwaardig voor de doelgroep
 • Materiaal kan gemakkelijk verdeeld worden
 • Er is niet altijd een geschikte organisatie om mee samen te werken
 • Andere organisaties hebben niet altijd een reflex om de doelgroep over je aanbod te informeren
 • Het is vaak noodzakelijk om veelvoudige contacten te onderhouden
 • Niet alle leden van de doelgroep zijn verbonden met een bepaalde organisatie
Internet/ e-mail
 • Goedkoop
 • Geschikt voor tijdsgevoelige kwestie
 • Tijdbesparend
 • Boodschappen kunnen eindeloos verstuurd worden
 • De boodschap kan op maat gemaakt worden
 • Visueel of tekstueel
 • Interactie is mogelijk
 • Geschikt om klantengegevens te verzamelen
 • Geschikt om potentiële klanten te bereiken die zelf op zoek gaan naar bepaalde info
 • Geschikt voor evaluatie van communicatie
 • Niet iedereen heeft toegang tot internet
 • Soms moeilijk om de adressenlijst samen te stellen
 • Publiek beheerst exposure
 • Wordt niet altijd als geloofwaardig gezien

—————————————————————————————–

Ik heb hier doelbewust geen info over sociale media opgenomen. De reden hiervoor is dat het een heel omvangrijk onderwerp is dat een aparte blog vereist. Persoonlijk volg ik voor dit onderwerp verschillende blogs, zoals www.socialmediaexaminer.com en www.publiekcentraal.be.


Vond je dit bericht interessant en wil je meer leren over marketing in non-profit? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.