Als organisatie heb je ambitieuze plannen en doelen, die heel interessant klinken als je ze uitspreekt, maar in de praktijk te vaag blijken te zijn. Wie ooit met planningen te maken heeft gehad weet dat de eerste stap in elk planningsproces het bepalen van de doelstellingen is. Maar hoe formuleer je doelstellingen op de juiste manier zodat ze concreet, haalbaar en meetbaar zijn?

De SMART-methode is een handig hulpmiddel. Alle zaken waaraan je moet denken bij het formuleren van doelstellingen zijn er in één acroniem samengevat.

Wat is een SMART-doelstelling?

De SMART-doelstelling is net als bv. de marketingmix en SWOT-analyse een onderdeel van het marketingplan. Deze doelstellingen zijn concreet en meetbaar en kunnen op redelijk korte termijn gerealiseerd worden.

De vijf letters van SMART staan voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdsgebonden

#1 Specifiek

Wat wil je precies bereiken? Hoe specifieker je doel is, des te makkelijker en overzichtelijker de opdracht uit te voeren zal zijn.

Een handig hulpmiddeltje hiervoor is door gebruik te maken van de W-vragen:

  • Wat wil je bereiken?
  • Wie wil je bereiken?
  • Waar ga je het doen?
  • Wanneer gaat het gebeuren of wanneer ga je starten?
  • Waarom wil je dit doel bereiken?

Als je deze vragen voor jezelf beantwoordt, wordt het doel vanzelf al een stuk concreter. Daarnaast maakt het ook tegelijkertijd duidelijk hoe je het moet gaan aanpakken.

Een specifieke doelstelling moet een waarneembare handeling of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is.

#2 Meetbaar

Hoe zal je de geleverde inspanningen evalueren? Hoe zal je het meten? Als je doelstelling specifiek is dan moet het ook meetbaar zijn!

Denk daarom op voorhand na over een systeem, methode en procedure om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Hiervoor is het essentieel dat je een nulmeting neemt om de startsituatie te bepalen en op het einde een eindmeting.

#3 Acceptabel

De doelstellingen moeten niet alleen voor jezelf, maar ook voor je leidinggevende, collega’s, partners, … acceptabel zijn. Zorg voor voldoende draagvlak bij anderen. Je kan het draagvlak vergroten door andere actief te betrekken bij het formuleren van doelstellingen.

Hou wel in je achterhoofd dat een SMART-doel een resultaat moet zijn en geen inspanning die je gaat verrichten. De inspanning (hoe ga ik dit bereiken?) formuleer je in de strategie.

#4 Realistisch

De doelstelling moet haalbaar zijn. Je wilt geen acceptabel doel formuleren dat later onrealistisch blijkt te zijn. De vragen die je hierbij kan stellen zijn: Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen we de gevraagde resultaten halen? Hebben we voldoende kennis, capaciteiten, middelen en tijd?

Het is een belangrijk deel van de SMART-methode! Een te lage doelstelling daagt niemand uit en een onhaalbaar doel motiveert echter ook niet. Met een haalbaar doel dat tegelijk ook ambitieus is prikkel je jezelf en de andere partijen om maximale resultaten te behalen.

#5 Tijdsgebonden

Een specifiek, meetbaar, acceptabel en realistisch doel is aan een tijdsperiode gebonden. Er is altijd een startdatum en een einddatum. Wanneer begin je met de activiteiten (en metingen) en waar leg je het eindpunt om na te gaan of je het doel bereikt hebt?

SMART: een voorbeeld

Als je al deze componenten bij elkaar voegt, rolt er uiteindelijk vanzelf een SMART-doelstelling uit. Bijvoorbeeld: “In 2016 is het aantal websitebezoekers verhoogt met 50% ten opzichte van 2015: van 100.000 bezoekers in 2015 tot 150.000 bezoekers in 2016”.

Ontvang elke maand praktische tips over hoe jij een betere sociale marketeer wordt. Deze tips krijg je automatisch en als eerste in je inbox.

Advertenties