De professionals die met communicatie het gedrag bij de doelgroepen willen (proberen te) veranderen of zich verder willen verdiepen in dit onderwerp kunnen hun inspiratie halen uit de publicatie ‘Gereedschap voor gedragsverandering’ van de Dienst Publiek en Communicatie van de Nederlandse overheid.

Elke communicatie-uiting heeft sowieso direct of indirect invloed op gedrag. Echter alleen communiceren is niet altijd even effectief om gedrag te veranderen.

Hier vind je 10 praktische tips voor communicatie met het oog op gedragsverandering. Maar was het maar zo simpel! Veranderen van gedrag vraagt veel meer inspanning, zoals een uitgebreide analyse, inzichten in het gedrag van de doelgroep en een doordachte strategie. Toch kunnen deze 10 tips je op weg helpen als je weinig tijd en budget hebt.

10 communicatietips voor gedragsverandering:

  1. Houd het simpel: Eenvoudige informatie wordt beter opgenomen, eerder aangenomen en positiever beoordeeld. Een ingewikkelde boodschap kan juist gewenst gedrag tegenwerken.
  2. Verpak het mooi: Door aansprekende verhalen, gebruik van emoties, aantrekkelijke boodschappers, een pakkende naam en mooie vormgeving, staan mensen meer open voor de boodschap en denken ze er positiever over.
  3. Toon wat gewenst is: Communiceer wat het goede gedrag is of oplevert. Het tonen van ongewenst gedrag kan mensen erin bevestigen dat het ongewenste gedrag blijkbaar normaal is.
  4. Toon herkenbare mensen en situaties: Dit vergroot de kans dat de doelgroep de boodschap accepteert en het gedrag kopieert.
  5. Geef concrete aanwijzingen en tips: De doelgroep kan het gewenste gedrag dan ook echt uitvoeren.
  6. Vermijd ontkenningen: Het impulsieve deel van het brein kan nuances moeilijk verwerken waardoor een goedbedoelde boodschap anders verwerkt kan worden dan u wilt.
  7. Gebruik de sociale omgeving van de doelgroep: Mensen kopiëren het gedrag van hun omgeving en nemen meer van ze aan dan van een organisatie of persoon die ver af staat.
  8. Speel in op emotie: Emoties hebben veel invloed op gedrag. Koppel positieve associaties aan gewenst gedrag en negatieve associaties aan ongewenst gedrag
  9. Communiceer daar waar het gedrag plaats vindt.
  10. Houd het lang vol en herhaal: Mensen moeten vaak blootgesteld worden aan een boodschap om te zorgen voor invloed op het gedrag.

Niettegenstaande dat communicatie heel belangrijk is, is gedragsverandering meer dan alleen communicatie. In de onderstaande publicatie staan niet alleen tips voor communicatie, maar ook instrumenten die je meteen kan inzetten.

Downloaden van de publicatie

De publicatie is te vinden op deze link.


Vond je dit bericht interessant? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Advertenties