participation-homeDe doelgroep motiveren tot participatie is soms geen makkelijke opgave.

Aan elk gedrag zijn voor- en nadelen verbonden. Door deelnemers niet alleen uit te leggen wat ze kunnen doen, maar ook door voordelen in beeld te brengen kan een basis gevormd worden voor een grotere participatie.

Een voordeel kan voor een persoon zelf of voor de maatschappij zijn. Vaak wegen persoonlijke voordelen zwaarder door dan maatschappelijke. Hoe specifieker en hoe duidelijker de persoonlijke voordelen zijn, hoe groter het effect.

Aard van voordelen

Voordelen zijn verschillend van aard.

 • Functionele voordelen zijn tastbaar en meetbaar. Deze voordelen kunnen o.a. materieel voorgesteld worden aan de doelgroep. Afhankelijk van de soort van het project kunnen bijvoorbeeld volgende voordelen aangehaald worden:
  • Fysieke voordelen, zoals gewichtsverlies bij voldoende beweging
  • Tastbare voordelen, zoals een certificaat na een opleiding
  • Financiële voordelen, zoals een kleinere factuur bij energiebesparing
 • Emotionele voordelen zijn gebaseerd op positieve gevoelens, zoals bv. sociale verbondenheid en competentie. Deze gevoelens zijn universeel in aanwezig in alle culturen:
  • Sociaal, zoals erbij horen, vriendschap
  • Erkenning, zoals positieve feedback van de omgeving
  • Zelfontplooiing, zoals iets bijleren, ergens goed in worden

In veel gevallen werken emotionele voordelen op korte termijn en functionele op lange termijn. Met dit gedacht in het achterhoofd kan de combinatie van beide soorten voordelen een meerwaarde betekenen.

Een bundel van voordelen opstellen

Het is aan de organisatie om uit te zoeken welke voordelen de doelgroep aan het project toekent. Dit kan je doen door een bundel van voordelen op te stellen, waarbij je de kenmerken van het project aan de functionele of emotionele voordelen voor de doelgroep koppelt.

Een gemakkelijke manier is om te beginnen met de kenmerken van het project, vervolgens zoek je naar de voordelen per kenmerk en daarna naar de voordelen van de voordelen. Het zijn net “de voordelen van de voordelen” die de doelgroep het meeste zullen aanspreken en over de streep trekken.

Bijvoorbeeld, we zoeken naar de bundel van voordelen voor een campagne over vetarm eten. De kenmerken van vetarm eten zijn een kleinere vetmassa, lager cholesterolgehalte. De voordelen van eerste graad zijn dan het gewichtsverlies en meer energie. Hieruit vloeien de voordelen van de voordelen zoals: zich beter voelen, tevreden zijn over eigen lichaam, actief leven, ….

Concretiseren van voordelen

Om de participatie (gewenst gedrag) te stimuleren moeten voordelen voldoende en voor de doelgroep betekenisvol omschreven worden. Een specifieke en duidelijke omschrijving zal de doelgroep aansporen om haar motivatie te vinden.


Vond je dit bericht interessant? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Advertenties