prochaska-diclementeSensibiliserende communicatie beperkt zich niet enkel tot het verschaffen van informatie, maar wil ook overtuigen, de houding en/ of het gedrag veranderen.

Gedragsverandering vraag immers veel meer tijd dan bv. enkel kennisoverdracht. Met het gevolg dat de communicatie-inspanningen moeten gezien worden als een lang proces, opgebouwd in fases. Deze fases lopen samen met de verschillende fases van het model van Prochaska voor het gedragsveranderingsproces.

Fase 1: Voorstadium

De doelgroep beschikt niet of beschikt over onvoldoende informatie over de negatieve effecten van het ongewenste gedrag.

Tip voor communicatiestrategie:

 • Informeren over gevolgen van het risicogedrag
 • Het gewenste gedrag op een neutrale wijze met voor- en nadelen positioneren t.o.v. het ongewenste gedrag
 • Vertrekken van de bestaande kennis, gedraging, attitudes van de doelgroep
 • Het risico personaliseren

 

Fase 2: Overweging

De doelgroep is nu bewust van de gevolgen van het ongewenst gedrag en overweegt om in de (verre) toekomst maatregelen te nemen om haar gedrag te wijzigen.

Tip voor communicatiestrategie:

 • De verwachtingen en de positieve gevolgen promoten
 • Benadrukken dat het individu de gedragsverandering niet moet uitstellen
 • Cognitieve dissonantie creëren (een wanklank tussen opvattingen, houding en gedrag)
 • Zich positief opstellen naar de doelgroep, de doelgroep bevestigen
 • Het gevoel van vrije keuze blijven geven

 

Fase 3: Voorbereidingsfase

De doelgroep heeft zich voorgenomen het gedrag te veranderen en plant om de nodige stappen te ondernemen.

Tip voor communicatiestrategie:

 • Objectieve en emotionele voordelen blijven benadrukken en het belang ervan steeds verder vergroten
 • Alle mogelijke waargenomen kosten verkleinen (lees artikel “Prijs van een sociaal product”)
 • Zeer concreet communiceren over: gewenst gedrag, welke ondersteunende producten en tegen welke prijs er bestaan, waar en wanneer kan het nieuwe gedrag zich voordoen.

 

Fase 4: Actie

De doelgroep verandert nu effectief het gedrag en doet allerlei stappen om haar ongewenst gedrag los te laten.

Tip voor communicatiestrategie:

 • Verder aanmoedigen en ondersteunen
 • Erkenning geven (of anderen uit sociale omgeving erkenning laten geven)
 • Vertrouwen geven over de gemaakte keuze

 

Fase 5: Volhouden

De doelgroep is definitief overgestapt naar het nieuwe gedrag. De doelgroep en haar gedrag zijn nu zelf een positieve bron van de communicatie geworden.

Tip voor communicatiestrategie:

 • Het nieuwe gedrag wordt als voorbeeld gecommuniceerd om anderen te informeren of sensibiliseren.

 

Terugval

In elke fase is terugval mogelijk. Het betekent niet per definitie dat men terug van begin af aan moet beginnen.


Vond je dit bericht interessant? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

 

 

 

 

 


Advertenties