Alleen het structureel nadenken over jouw organisatie of aanbod en de omgeving ervan is al een goede zaak, maar wordt in de praktijk nog wel eens vergeten.

De SWOT-analyse is een veelgebruikt hulpmiddel bij het bepalen van de strategie van een organisatie. Het is een essentieel onderdeel van het strategisch beleidsbepalingsproces.

Wat is SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse is de verbinding tussen de omgevingsanalyse en de strategiekeuze. Na het in kaart brengen van de interne en externe omgeving dient de output hiervan als input voor de SWOT.

SWOT staat voor:

  • Strenghts – de sterke punten van een organisatie zelf (Intern)
  • Weaknesses – de zwakke punten van een organisatie zelf (Intern)
  • Opportunities – de kansen van een organisatie (Extern)
  • Threats – de bedreigingen van een organisatie (Extern)

 

Kansen en bedreigingen zijn externe omstandigheden, waarop de organisatie geen directe invloed heeft. Je kan daarbij denken aan zaken zoals trends, demografische of technologische factoren, afnemers, …

Sterktes en zwaktes zijn interne omstandigheden, waarop een organisatie een directe invloed heeft. Je kan daarbij denken aan je aanbod, plaats, promotie, personeel, …

In de SWOT-analyse worden sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen in een overzicht gezet.

 

swot

 

 

 

 

 

Waarom SWOT-analyse?

Nadere beschouwing van een SWOT-matrix leidt tot betere inzichten in de centrale probleemstelling van de organisatie. Er kunnen ook aandachtsgebieden en strategische opportuniteiten uit worden afgeleid.

 

Wat kan je doen met SWOT-analyse?

Vanuit de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes worden strategische opties geformuleerd. Daarna worden de verschillende strategische opties geëvalueerd en moet er een keuze gemaakt worden.

Op basis van deze opties wordt een mogelijke strategie opgesteld. Het is belangrijk om nauwkeurig te onderzoeken welke strategische optie de beste strategie zal vormen.

Tijdens de keuze van de strategie moet men rekening houden met de volgende vragen:

  1. Biedt de strategie een oplossing voor het probleem?
  2. Is de strategie haalbaar?
  3. Is de strategie aanvaardbaar voor het personeel, klanten, overheid, …?

 

Wanneer een strategie al deze stappen heeft doorlopen is het tijd om het aan de hand van de rest van het plan uit te gaan werken.

 


Vond je dit bericht interessant? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Advertenties