Een schriftelijke of online enquête is een handige manier om informatie van (grote) groepen te verzamelen.

Een enquête kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een vooronderzoek of evaluatie van een campagne.

Het opmaken van een goede vragenlijst vraagt echter een bepaalde kennis en gebeurt in een aantal stappen.

 

#Stap 1: Bepaal de benodigde informatie

 • Maak een lijst met benodigde informatie: het is meestal onmogelijk om de onderzoeksvraag letterlijk aan de doelgroep te stellen. Het kan noodzakelijk zijn om de onderzoeksvraag naar deelvragen voor de doelgroep te vertalen.
 • Bepaal de manier waarop de gegevens verwerkt zullen worden: de analist moet zich vooraf duidelijk de vraag stellen welke variabelen hij wenst te gaan gebruiken, op welke schaal deze vragen gemeten moeten worden en hoe hij deze kan verwerken.

#Stap 2: Bepaal de manier van gegevensverzameling

 • Kies de manier van communicatie: schriftelijk, online, telefonisch, …
 • Kies de doelgroep: Afhankelijk van de doelstellingen kan een onderzoek gebeuren bij een klein aantal zorgvuldig gekozen respondenten of via een representatieve steekproef.

#Stap 3: Bepaal de inhoud van elke vraag

 • Stel enkel noodzakelijke vragen: uit onderzoeken blijkt dat een langere vragenlijst tot grotere non-responsproblemen leidt.
 • Stel enkel vragen waarop de respondent een antwoord kan geven:
  • Heeft de respondent de gevraagde informatie?
  • Kan de respondent zich de gevraagde informatie herinneren?
  • Is de respondent in staat om de gevraagde informatie te verstrekken?
  • Wil de respondent de informatie verstrekken?

#Stap 4: Bepaal de vraagtype

 • Open vragen: het zijn vragen waarop de respondent zelf een opinie moet formuleren, bv. “Wat is uw mening over ….”.

  schermafbeelding-2016-09-23-om-09-26-02

  • Voordeel:
   • Weinig voorbereiding en tijd voor de enquêteur
   • Antwoorden leveren veel interessante informatie op
  • Nadelen:
   • Moeilijk te verwerken door analist
   • Moeilijk te beantwoorden door de respondent
  • Toepassing: exploratief onderzoek, peilen naar mening, behoefteanalyse, inspiratie voor promotionele communicatie, ….
 • Gesloten vragen: het zijn vragen waarop respondent tussen voorgestelde mogelijkheden één antwoord moet kiezen.

  schermafbeelding-2016-09-23-om-09-23-34

  • Voordelen:
   • Makkelijk te beantwoorden door respondent
   • Makkelijk te verwerken door analist
  • Nadelen:
   • Moeilijk op te stellen, de onderzoeker moet op voorhand weten welke mogelijke antwoorden op een vraag er kunnen zijn.
  • Opmerkingen:
   • Het is vaak nodig om een middencategorie “neutraal” of een categorie “ik weet het niet” te voorzien. Deze bieden respondent een “vluchtmogelijkheid”.
   • Het is niet altijd mogelijk om alle antwoordenmogelijkheden op te sommen. Een noodoplossing is om een mogelijkheid “andere, zo ja welke …” toe te voegen.
   • De antwoorden moeten elkaar uitsluiten.
  • Toepassing: verzamelen van kwantitatieve gegevens, achtergrond informatie over profielen van doelgroep, …
 • Schaalvragen: het zijn vragen waarop de onderzoeker meestal naar de mate van voorkeur, houding of mening wil peilen.

  bevraging

  • Toepassing: tevredenheidenquêtes, meten van kennis, houding …
 • Rangordevragen: het zijn vragen waarbij de respondent de antwoordmogelijkheden in een bepaalde volgorde moet plaatsen. Daardoor wordt het “hiërarchische oordeel” van de respondent zichtbaar.
  rangordevragen

  • Opmerkingen:
   • Voorwaarde is dat de respondent alle antwoordmogelijkheden voldoende kent om ze tegen elkaar te kunnen afwegen.
   • Het aantal antwoordmogelijkheden moet kort zijn.
   • De vraag moet van een duidelijke inleidende tekst voorzien worden.
  • Toepassing: peilen naar verandering in kennis, mening, houding, voorkeuren, …
 • Meerkeuzevragen: het zijn vragen waarbij de respondent uit verschillende aangereikte mogelijkheden een of meerdere antwoorden kan kiezen.

  schermafbeelding-2016-09-23-om-09-39-45

  • Toepassing: alle kwantitatieve studies, meten van verandering in kennis, mening, houding, …

#Stap 5: Formuleer vragen

 • Precies
 • Neutraal
 • Eenvoudig
 • Objectief

#Stap 6: Lay-out en structuur

 • Inleiding: dient om het doel van de bevraging duidelijk te maken aan de respondent en hem op het gemak te stellen.
 • Warming up: de eerste vragen moeten eenvoudig te beantwoorden zijn en interesse wekken bij de respondent.
 • Corpus: in dit deel probeert men de gegevens te verzamelen waarvoor het onderzoek is opgezet.
 • Identificatie: vragen over kenmerken van de respondent.

#Stap 7: Pretest

Hoeveel zorg er ook besteed is aan de vragen lijst het is steeds aangewezen om deze uit te testen bij voorkeur bij respondenten of, als het niet mogelijk is, bij collega’s.

Tot slot

Voor wie van plan is een beperkte online bevraging te houden biedt SurveyMonkey een oplossing. Het is een software pakket dat iedereen toelaat om gratis professionele online enquêtes te maken en te analyseren.

Advertenties