In veel projecten speelt communicatie een belangrijke rol. Naast de keuze van communicatiekanalen kan de communicatie ook afgestemd worden op de fases die de doelgroepen doorlopen bij het overschakelen naar het gewenste gedrag.

Een van de klassieke communicatiemodellen om de doelgroep over de streep te trekken is het zogenaamde model kennis-houding-gedrag. In dit model herkennen we een lineaire hiërarchie, bestaande uit drie elkaar volgende fases: kennis, houding, gedrag.

In de eerste fase probeert men via communicatie mensen eerst te informeren. Als ze voldoende kennis bezitten is daarmee de basis gelegd voor de verandering van de houding in de gewenste richting. En als mensen een positieve attitude hebben, zullen ze geneigd zijn het gewenste gedrag aan te nemen.

 

Kennis Houding Gedrag

 

Bedenkingen bij dit model:

De laatste jaren is er veel kritiek over dit model. Het probleem is dat dit model enkel toepasbaar is bij een hoge betrokkenheid van de doelgroep of bij sterk rationeel handelen en houdt geen rekening met de omgevingsfactoren. Echter bij weinig middelen biedt dit model een handige houvast voor gerichte communicatie.


Vond je dit bericht interessant en wil je meer leren over marketing in non-profit? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.