file2401283792201

Als de sociale organisatie wil weten wat de rol van de inspanningen op het gebied van gedragsverandering na een sociaal programma is, dan kan het gemeten worden met behulp van een evaluatieonderzoek.

 

In het artikel “Hoe kies je de juiste evaluatiemethode” lees je over de algemene stappen om een algemene meetmethode te kiezen.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de toepassing van concrete onderzoeksmethodes in functie van de evaluatiedoelstellingen.

Om een evaluatie te kunnen maken zijn minstens twee metingen nodig op twee verschillende momenten: bij de aanvang en op het einde van een campagne, project, …

Effectevaluatie en procesevaluatie

Er zijn twee vormen van evaluatieonderzoek: effectevaluatie en procesevaluatie. Deze twee vormen zijn nauw aan elkaar verbonden. In effectevaluatie gaan we na in hoeverre de doelstellingen gehaald worden op het gedragsniveau. In een procesevaluatie gaan we na hoe deze effecten verklaard kunnen worden.

Effectevaluatie

 • Verandering in gedrag: hierbij meten we of mensen na het sociale programma hun gedrag effectief aangepast hebben. Dit kan via:
  • Evolutie in globale verkoopcijfers van ondersteunende producten, bv. verkoop van compostbakken, energieverbruik, …
  • Bevragingen van doelgroepen.
 • Verandering in gedragsintentie: hierbij meten we of mensen meer gemotiveerd zijn en daarom ook van plan zijn hun gedrag te veranderen. Dit kan via bevragingen met rangordevragen, waarbij mensen aanduiden in welke mate ze akkoord zijn met een bepaalde uitspraak.
 • Verandering in kennis: hierbij gaan we op kwantitatieve wijze na wat de ontwikkelingen zijn t.a.v. kennis als gevolg van het sociale programma. Dit kan via een bevraging met meerkeuzevragen die naar de kennis peilen.
 • Tevredenheid: hierbij gaan we na in welke mate de doelgroep tevreden is over de campagne. Heeft het programma voldoende cognitieve, materiële en emotionele steun verleend? Deze meting kan via een tevredenheidsenquête.

 

Procesevaluatie

 • Bereik van informatie: hierbij meten we hoeveel mensen uit de doelgroep in aanraking komen met de boodschap. Dit kan bv. via:
  • Google analytics van eigen website
  • Statistieken van eigen (sociale) mediakanalen
  • Statistieken van massamediakanalen (GRP’s, OTS, ..)
 • Kosten: hier meten we hoeveel mensen we via de strategie bereikt hebben en wat de kosten zijn per contact.
 • Verspreiding van materiaal: hier meten we hoeveel brochures (of ander materiaal) onder de doelgroep verspreid worden. Hoeveel telefonische aanvragen beantwoord zijn. Deze cijfers wijzen eveneens op interesse en bereik.
 • Participatie: hierbij meten we hoeveel mensen deelgenomen hebben aan het project, activiteit, of een of ander onderdeel van een informatieronde. Hoe meer participatie, hoe groter de kans dat het programma een positieve uitwerking heeft.

 

Tot slot

Dit overzicht is niet exhaustief. Er zijn verschillende methodes mogelijk gaande van zeer wetenschappelijk tot een praktische rechtvaardiging van de uitgevoerde activiteiten. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen en is niet altijd even nauwkeurig.

 

Meer tips in je mailbox? Volg deze blog!

Advertenties