Heel wat campagnemakers in de sociale sfeer beperken zich tot de communicatie en voorlichting. Ze gaan ervan uit dat informatie, aanmoedigingen of waarschuwingen voldoende zijn om het gewenste gedrag te bewerkstelligen. De communicatie is echter slechts één element van de zogenaamde marketingmix, eenvoudig en kortweg de 4P’s genoemd.

De 4P’s is het typisch instrument waarmee iedere marketeer zijn doelstellingen probeert te bereiken. Ze zijn nauw met elkaar verboden en moeten zorgvuldig op elkaar afgestemd worden om daadwerkelijk en efficiënt in te werken op de doelgroep.

De 4P’s zijn achtereenvolgens: Product, Prijs, Plaats, Promotie.

Maar hoe vertaal je de 4P’s van de commerciële sector naar de sociale sector?

Product

Product staat voor: product, dienst, aanbod, gedrag, netwerk, hulpverleningsgesprek, buurtwerking, activiteit, gewenst gedrag …

In de sociale sector is het product meestal ontastbaar. Een goede manier om het product vorm te geven is om dit als bundel van voordelen weer te geven.

Lees in dit artikel hoe je een bundel van voordelen kan bepalen.

Prijs

Prijs staat voor: geldelijke en niet-geldelijke kosten, gepercipieerde prijs, inspanning, tijd, …

Is de prijs niet te hoog in relatie tot de voordelen die er tegenover staan? Als de voordelen lager uitvallen dan de kosten, zal het beoogde gedrag niet tot stand komen (lees artikel Prijs voor een sociaal product).

Plaats

Plaats staat voor: toegankelijkheid en positionering van het aanbod, maar kan uiteraard ook een verkooppunt, distributie, kantoor, infrastructuur, bereikbaarheid, openingsuren, loket, personeel, …, zijn.

De kenmerken van de plaats dienen met zorg ingevuld te worden. Ook de sfeer van de plaats is van cruciaal belang.

Promotie

Promotie staat voor: promotie, communicatie, communicatiekanalen en -stijl, taal, media, …

Hier gaat het over de inhoud en de manier waarop over de andere 3P’s gecommuniceerd wordt. Ook de communicatiekanalen moeten op hun bruikbaarheid geschat en geselecteerd worden.

De communicatie kan in drie fases verlopen. Lees in dit artikel over het Kennis-Houding-Gedrag model.

Kort samengevat

De communicatie (Promotie) heeft als functie de doelgroep te informeren en aan te zetten tot een gewenst gedrag (Product) tegen voor de doelgroep haalbare inspanningen (Prijs) op een geschikte plaats (Plaats).

Zolang het Product, de Prijs en de Plaats niet afgestemd zijn op de mogelijkheden en de wensen van de doelgroep kan de communicatie (Promotie) het niet oplossen.


Wil je op de hoogte blijven van andere marketingtips voor sociale organisaties? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Advertenties