DSC03551-BW

Hoe verhoog je participatie aan jouw project door gepercipieerde kosten (inspanning) in evenwicht te brengen met gepercipieerde voordelen.

De prijs van een sociaal product is het geheel van offers die iemand moet brengen om het gewenst gedrag aan te nemen. In de sociale marketing wordt deze prijs opgevat als de bereidheid van de doelgroep om een inspanning te leveren in ruil voor het aannemen van een gewenst gedrag.

De mate van de bereidheid hangt af van de evenwicht tussen gepercipieerde voordelen ten opzichte van gepercipieerde geldelijke en niet-geldelijke kosten. Zolang de kosten in de gedachten van de doelgroep groter zijn dan de voordelen zal het gewenste gedrag niet optreden.

Deze kosten kunnen bestaan uit geldelijke kosten en niet-geldelijke kosten (bv. inzet of tijdinvestering).

Maar wat doe je als de geldelijke kosten voldoende laag (of niet aanwezig) zijn en toch wordt de kost van het product of de dienst als te hoog ervaren?

In deze situatie kunnen gepercipieerde kosten van een gedragsverandering naar beneden gehaald worden door heel wat ingrepen.

Objectiveren van de prijsperceptie

Er zijn veel oorzaken waardoor de doelgroep de prijs anders ervaart dan die in de werkelijkheid is. Vaak worden enkel directe en korte termijn kosten in rekening gebracht, maar mensen vergeten dikwijls kosten die men (jaren) nadien moet betalen of mensen hebben geen kennis om zich een idee te vormen van de werkelijke kosten.

In dit geval moet de doelgroep via communicatie ondersteund worden, bv. door het benadrukken van lagere kosten of het duidelijk specifiëren van de concrete kostenbesparingen in de toekomst.

Het reduceren van niet-geldelijke kosten

Zolang bepaalde gedragingen als tijdrovend ervaren worden, kan de organisatie naar manieren zoeken om de tijdinvestering en inzet in te perken. Vaak zijn kleinere aanpassingen voldoende, bv. verminderen van wachttijden, wegwerken van tussenstappen, verbeteren van het gemak waarmee het product of dienst verworven kan worden, …

Een andere manier is om de waarde van het gewenst gedrag te verhogen door (soms kleine) aanpassingen aan het product of de dienst.

Kosten van ongewenst gedrag verhogen

De kosten van of inzet voor een ongewenst gedrag kunnen zo hoog gesteld worden dat deze veel hoger uitvallen dan de kosten of inspanning van een gewenst gedrag. Zo kan men bv. de parkeerplaatsen voor wagens ver van de ingang voorzien en de fietsstallingen zo dicht mogelijk.

Tot slot

Simpel? Ja zeker, als je het weet, maar vaak vergeten mensen om aan de gepercipieerde prijs te denken bij de lancering van een dienst of product.
Als je eraan zal denken dan is mijn gepercipieerde kost (inzet) in evenwicht met de waarde!

Wil je op de hoogte blijven van andere marketingtips voor sociale organisaties?Schrijf je in op de nieuwsbrief of volg deze blog.

Advertenties